Komercjalizacja nieruchomości Olsztyn

Podstawowym celem obiektu komercyjnego jest generowanie zysku z nieruchomości. W celu doprowadzenia do stabilnej dochodowości nieruchomości na oczekiwanym poziomie prowadzimy czynności związane z komercjalizacją obiektów.

Wiemy jak ważne są dobre relacje z najemcami. Na co dzień budujemy korelacje oraz dbamy o zadowolenie najemców, stwarzamy im odpowiednie warunki do rozwoju ich przedsiębiorstw.

Co robimy w zakresie komercjalizacji:

– opracowujemy efektywną strategię wynajmu powierzchni,

– wykonujemy plan komercjalizacji ze wskazaniem mixu najemców,

– stosujemy odpowiednie działania marketingowo – reklamowe,

– określamy średnią stawkę czynszową najmu i wykonujemy kalkulację zwrotu z nieruchomości,

– aktywnie poszukujemy najemców, m.in. poprzez współpracę z dużymi firmami sieciowymi,

– weryfikujemy wiarygodność potencjalnych najemców,

– koordynujemy negocjacje z najemcami oraz opracowujemy umowy najmu,

– przekazujemy najemcom przedmiot najmu,

– dbamy o korelacje z najemcami w trakcie trwania najmu.

Kontakt

zarządzanie nieruchomościami Olsztyn

Tomasz Pisoń

tel. +48 723 014 490
tomaszpison@admininvest.pl

zarządzanie nieruchomościami Olsztyn

Emilia Kamińska

tel. +48 530 065 607
emilia@admininvest.pl

+48 89 519 05 93
biuro@admininvest.pl
ul. Pieniężnego 18B,
10-006 Olsztyn