Nieruchomości przemysłowe

Nasze działania zapewniają poprawę ekonomiki oraz ograniczają do minimum ryzyko inwestycyjne. Codziennie planujemy i nadzorujemy obsługę nieruchomości, stawiamy na bezpieczeństwo kontrolując stan techniczny nieruchomości oraz dbamy o komfort pracy najemców .

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie prawa budowlanego i przepisów dotyczących użytkowania nieruchomości
 • Współpraca w zakresie dziedziny przeciwpożarowej i bhp
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej środków trwałych, urządzeń technicznych i wyposażenia nieruchomości
 • Egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji na infrastrukturę nieruchomości
 • Analiza i minimalizacja kosztów dotyczących nieruchomości
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganych przez przepisy prawa budowlanego
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Sporządzanie miesięcznych raportów zdarzeń dotyczących awarii, usterek i napraw oraz poniesionych z tego tytułu kosztów
 • Wykonywanie kontroli technicznych i okresowych ogólnobudowlanych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • Organizowanie usług remontowych, przeprowadzanie konkursów ofert wykonawców
 • Analiza ofert dotyczących wszelkich robót, dostaw i usług związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych budynku, oraz wykonujących bieżące remonty lub inne zewnętrzne usługi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości
 • Komercjalizacja powierzchni

Kontakt

zarządzanie nieruchomościami Olsztyn

Tomasz Pisoń

tel. +48 723 014 490
tomaszpison@admininvest.pl

zarządzanie nieruchomościami Olsztyn

Emilia Kamińska

tel. +48 530 065 607
emilia@admininvest.pl

+48 89 519 05 93
biuro@admininvest.pl
ul. Pieniężnego 18B,
10-006 Olsztyn