O Tomku strażaku i bezpieczeństwie przeciwpożarowym w budynkach

Czy wiedzieliście, że Tomek jest strażakiem ochotnikiem w OSP jednej z pod olsztyńskich gmin? Nie? To teraz już wiecie 😊 (w mundurze wygląda bardzo przystojnie 😉). Temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego to dla niego bardzo ważna rzecz w budynkach. Dlatego też w dniu 29.11.2019 r. w budynkach przy ulicach Pieniężnego oraz Partyzantów przeprowadziliśmy za pomocą firmy, która obsługuje nas w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, EWAKUACJĘ ćwiczebną.

Jak było? Było FAJNIE! Mimo, iż najemcy mieli swoje obowiązki zawodowe na szczęście rozumieją, iż bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i odpowiednie działania ćwiczebne w razie wielkiego „W” należy przeprowadzić. Ale to właśnie dla Was nasi kochani najemcy, byście w razie zagrożenia (odpukać w niemalowane 😉) byli B E Z P I E C Z N I.

W trosce o bezpieczeństwo koniecznie każdy szanujący się zarządca nieruchomości musi ściśle przestrzegać przepisów określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz wydanego do niego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Tak więc po kolei, na co powinniśmy zwróć uwagę w nieruchomości pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

  1. Należy sklasyfikować budynek względem wysokości i kubatury by określić do nich wymagane przepisy przeciwpożarowe. Budynki tzw. niskie mają najmniejsze wymagania przeciwpożarowe ze względu na krótkie drogi ewakuacyjne, które w nich występują. Uwarunkowania te zaostrzają się wraz z wielkością budynku – średniowysokich, wysokich i wysokościowych, w których należy m. in. wydzielić strefy przeciwpożarowe (np. klatka schodowa jako strefa wolna od ognia i dymu).
  2. Trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich długości dróg ewakuacyjnych, wszystkie parametry budynku są bardzo ważne takie jak: szerokość klatki i korytarzy, wysokość stopni schodów. Wydzielenie klatki schodowej odbywa się poprzez zastosowanie drzwi przeciwpożarowych o klasie EI 30 lub EI 60 tzn., że muszą one wytrzymać 30 lub 60 minut naporu ognia. Drzwi także muszą być dymoszczelne, czyli muszą być wyposażone w odpowiednie uszczelki. Takie drzwi montuje się we wszystkich wyjściach z klatki na korytarze. Klatka wydzielona drzwiami przeciwpożarowymi musi być odpowiednio oddymiana poprzez automatycznie otwierane okna lub drzwi na parterze wpuszczając powietrze oraz poprzez świetlik w dachu lub okno wypuszczające dym, który unosi się do góry. Zapewnia nam to tlen i przejrzyste warunki podczas ewakuacji ludzi w budynku.

Pamiętajcie! Gdy budynek jest wyposażony w windę to ona nie służy do ewakuacji, podczas pożaru zjeżdża samoczynnie na parter budynku.

  1. Budynek musi być wyposażony w czujniki dymu, które po wykryciu dymu automatycznie uruchamiają system przeciwpożarowy w budynku. Każdy budynek powinien być wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu, który z reguły znajduje się przy wejściu głównym do budynku. W czasie wystąpienia pożaru należy niezwłocznie takiego przycisku użyć odcinając tym samym zasilanie w całym budynku w celu uniknięcia większego zagrożenia. Po odłączeniu prądu na drogach ewakuacyjnych, korytarzach bez dostępu światła dziennego, w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dużej ilości osób powinno uruchomić się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wszelkie zwory, kontrole dostępu, automatycznie zamykane drzwi występujące na drogach ewakuacyjnych muszą posiadać przycisk awaryjnego otwarcia drzwi powodujące samoczynne zwolnienie blokady.
  1. Hydranty i gaśnice muszą być lokowane w strefach pożarowych, gdzie wąż gaśniczy swoją długością musi zapewnić dotarcie do najdalszego punktu w strefie, w której się znajduje. Jeden raz na rok przeprowadza się badanie i legalizację tego sprzętu w celu zapewnienia jego sprawności.

Apel do Was! W razie pożaru nie wahajcie się użyć tego sprzętu. Użycie go jest bardzo proste. Każda gaśnica ma zawleczkę, którą wystarczy pociągnąć, aby ją uruchomić.

  1. Ewakuując się z budynku pamiętajcie o tym by zabrać tylko najważniejsze rzeczy i udać się na zewnątrz budynku w bezpieczne miejsce, specjalnie do tego wyznaczone. Nie należy oddalać się od tego miejsca w celu czekania na służby oraz do kiedy osoba odpowiedzialna w budynku za ewakuację nie zezwoli na to, a uczyni to dopiero gdy wszystkich policzy i upewni się, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. W momencie, kiedy coś Wam dolega zgłoście się od razu do służb ratowniczych przybyłych na miejsce. Drogi ewakuacyjne w budynku powinny być oznaczone odpowiednimi symbolami umieszczonymi na tabliczkach fluorescencyjnych lub elektrycznie zasilanych jako oświetlenie ewakuacyjne. Znaki te określają kierunek ewakuacji i ewakuacyjne wyjścia z budynku.
  1. Remontując budynek należy użyć do tego celu materiałów posiadających odpowiednie atesty i aprobaty świadczące, iż są to materiały trudnopalne, muszą być też odpowiednie dla danego typu nieruchomości. Dokumenty te należy przechowywać w dokumentacji obiektu.
  1. I wreszcie o dokumentacji przeciwpożarowej obiektu – najważniejsza jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – tworzona dla każdego budynku indywidualnie pod względem jego uwarunkowań. Dokument ten mówi nam o systemach przeciwpożarowych w budynku oraz w jaki sposób ewakuować się z tego obiektu, gdzie są strefy pożarowe, hydranty, gaśnice i inne środki gaśnicze. Oprócz tego dokumentu musimy zapewnić wszystkie obowiązkowe kontrole obiektu przewidziane przez prawo budowlane takie jak przegląd budowlany, elektryczny, przegląd wentylacji i przewodów spalinowych, piecy, systemów przeciwpożarowych.

 

Jeśli jesteś właścicielem lub odpowiadasz za nieruchomość, w której przebywają ludzie pamiętaj, aby nie bagatelizować sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zapewnić niezbędny sprzęt gaśniczy i możliwość ewakuacji ludzi w razie zagrożenia pożarem, bo to Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo ludzi przebywających w tym obiekcie.

Środki wydane na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego są pieniędzmi najlepiej wydanymi. Żadne pieniądze nie zastąpią zdrowia i życia ludzi.

 

Uff… zrobiło się poważnie 😊Temat rzeka, ale chcieliśmy przedstawić Wam pokrótce (na ile to było możliwe) te najważniejsze treści o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w nieruchomości. Myślimy, że temat jest ciekawy i coś z tego tekstu zapamiętacie.

 

Bądźcie bezpieczni.

 

Pozdrawiamy

Zespół Admin Invest

Kontakt

Tomasz Pisoń

tel. +48 723 014 490
tomaszpison@admininvest.pl

Emilia Kamińska

tel. +48 730 114 084
emilia@admininvest.pl

Michał Rakowski

tel. + 48 884 314 084
michal@admininvest.pl

+48 89 519 05 93
biuro@admininvest.pl
ul. Pieniężnego 18B,
10-006 Olsztyn